Argonata nouryi (Lorois, 1852)
Photo courtesy of Guido Poppe